Заголовок страницы

Congue iure curabitur incididunt consequat

"Манас” эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы

"Манас” эпосу кыргыздардын улуттук сыймыгы, ата-бабабыз үч миң жылдан ашык убакыттан бери басып өткөн тарыхий жолундагы руханий табылгаларынын, турмуштук тажрыйбасынын, башынан кечирген окуялар жөнүндөгү маалыматтардын орчундууларын бүт чогулткан баалуу казынанын милдетин аткарып келе жаткан улуу мурасы болуп саналат.
Ошол улуу мурасты улап, элдин купулуна толо тургандай айткан жаш манасчы Базарбаев Бекжан бизде конокто.
Бекжандын келечеги кең, өмүрү узун болсун!
Кыргызстандын келечеги ушундай мыкты уул-кыздардын колунда десек жаңылышпайбыз!

Похожие статьи