Заголовок страницы

Congue iure curabitur incididunt consequat

Коллектив Бишкекской городской централизованной библиотечной системы желает Вам доброго здоровья, стабильности и благополучия, реализации всех намеченных планов! С праздником!

Основной закон Кыргызской Республики определяет принципы государственности и высшую ценность государства - гражданина, его основные права и обязанности. Конституция дает возможность гражданам Кыргызской Республики проявлять инициативу, участвовать в обсуждении и принятии важных решений по вопросам социально-экономического развития, возрождать культурные и духовные ценности.

Коллектив Бишкекской городской централизованной библиотечной системы желает Вам доброго здоровья, стабильности и благополучия, реализации всех намеченных планов!

С праздником!

-----------------------------

Кыргыз Республикасынын Негизги мыйзамы мамлекеттүүлүктүн жана мамлекеттин жогорку баалуулугу болгон атуулдун принциптерин, анын негизги укуктары менен милдеттерин аныктайт. Конституция Кыргыз Республикасынын жарандарына демилге көтөрүүгө, социалдык-экономикалык өнүктүрүү маселелери боюнча маанилүү чечимдерди талкуулоого жана кабыл алууга, маданий жана ички аңсезим баалуулуктарын кайра жаратууга мүмкүнчүлүк берет.

Бишкек шаардык борборлоштурулган китепкана тармагынын жамааты Сиздерге чың ден соолук, туруктуулук, жыргалчылык жана бардык белгиленген пландарды жүзөгө ашырууну каалайт!

Майрамыңыздар менен!

 

Похожие статьи