№6 китепкананын тарыхы

Учурдагы шаардык китепкана 1948-жылы №3 китепкана болуп негизделип,абонемент бөлүмүжана 10 орундуу окурмандар бөлүмүнөээ болгон.

     1994-жылдан баштап китепкана башчылары болуп Мельникова З. И., Станская Э. Т. Романенко Е. М., Серебрянникова Е. Г. иштешкен.2003-жылдан №6 шаардык китепкана катары өз милдетин аткарып келет. Бул мезгилде китепкана башчысы Исмаилова Айнагул иштеген. Андан кийин китепкана башчысы болуп Саматова Г, Кыргызбаева А. иштешип кеткен.2009-жылдын август айынан баштап китепкана башчысы Джеентаева Айшаке иштеп келген,  2 китепканачы, 1 тазалоочу. Китепана16 орундуу окурмандар бөлмөсүнөн жанаабонемент бөлмөсүнөн турат.

    Китепкана фонду 25084. Китептер ар тармактуу мазмунда болуп, кыргыз, орус жана чет тилдеринде.Китепкөйлөр арасында адабият кечелери, жолугушуу, суроо-жооп, пикир алмашуу ж.б. иш чаралар өткөрүлүп турат.                                                                                                       Абонемент  бөлүмүндө  Р1, Ркөркөм адабияттары, КМШ мамлекеттериндеги жазуучулардын чыгармалары, чет элдердин көркөм адабияттары, фантастикалык жана детективдер бар.Окурмандар бөлмөсү.

Китепкананын негизги багыты: Кыргыз элинин маданий руханий баалуулуктарын калкка маалымдоо.- Маданий агартуунун денгээлин жогорулатуу, окурмандарды маалымат менен камсыздоо, өз алдынчалуулукту жана жеке билимди өркүндөтүүнү колдоо.- Заманбап маалыматтык чөйрөну түзүү.- Жаңы маалыматтык технологияларды түзүү.- Окурмандардын интеллектуалдык билим деңгээлин жогорулатууга түрткү берүү.  - Улуттар аралык тынчтык макулдашууларын колдоо болуп саналат.

Китепкана башчысы   Жакыпова Жумабүбү Асыранбековна