Библиотека № 23

№23 китепкана Фрунзе шаарынын Октябрь районунда 1964-жылы калкты тейлөө үчүн балдар китепканасы болуп негизделген. 1989- жылы №6 китепкананын  тейлөө пункту катары иштеп келген. №23 китепканада  иштеп кеткен китепкана кызматкерлери: Койчубаева Айгул Рашидовна, Печеркина Галина Борисовна, Саякбаева Айгул Бакаевна сыяктуу китепканачылар иштеп келишкен.  2003-жылдан баштап өз алдынча №23 китепкана болуп иштеп жатат.   2003- жылдан баштап китепкана башчысы болуп Макеева Алтын Картаңбаевна китепканачылар: Саякбаева Шайыргүл Бакаевна, Аристанбекова Эркинай Айткуловна иштешкен. 2011-жылдан баштап Омокеева  Нургуль,Будайчиева Тамара Кадыркуловна, Түнгатарова Айзада, Усеналиева Зарема аттуу китепканачылар Аристанбекова Эркинай Айткуловна, Илимкулова Чынара Тынайовна. Өз учурунда белгилүү даталарга карата ар кандай иш чаралар өткөрүлп турган. Китепкана дайыма №72-мектеп менен тыгыз байланышта болуп, көптөгөн иш-чараларды өткөруп, жаш муунду тарбиялоого чоң салым кошуп келүүдө.                                                                                 

Китепкананын фонду  24220 нуска китеп.  Анын ичинен кыргызчасы 3175нуска китеп.

2018-жылдан баштап китепкана башчысы болуп Исаева Жамийлахан Айткуловна иштеп келет.